For yderligere oplysninger om ledige perioder og reservation

Lejeperioden går altid fra lørdag kl. 16 til næstfølgende lørdag kl. 10.

Mindste lejeperiode er én uge.

Huset udlejes kun til private familier ... ikke til ungdomsgrupper og lignende ... og maximalt til 6 personer.

Når huset er bestilt fremsendes lejekontrakt i 2 eksemplarer, hvoraf det ene eksemplar skal underskrives og tilbagesendes inden 7 dage tillige med 40% af lejebeløbet. Overholdes dette ikke vil reservationen blive annulleret.

Restlejen skal indbetales senest 8 uger før lejemålets start tillige med depositum og betaling for olie, el og vand.

Lejeprisen er excl. olie-, el- og vandforbrug, som afregnes med et fast beløb på 600 kr pr. uge i sommerperioden - udenfor sæsonen afregnes efter aflæsning af målere.

Der opkræves et depositum på 1.000 kr., hvilket beløb tilbagebetales senest 4 uger efter lejeperiodens ophør, når nøglen er modtaget retur fra lejer og huset samt dennes inventar er afleveret i rengjort og intakt stand.